Mr. Sidor

 

2022-2023 Semester 1

 

    Google Classroom
Period 1 Digital Media Studio 9-12 w74nszo
Period 2 Ceramics 9-12 zwrevuv 
Period 3 Content Leader  
Period 4 Painting 9-12 5lca3vy
Period 5  Lunch  
Period 6 STEAM 8 c3zcbfi
Period 7 TSA 7-8 nho37d5
Period 8 Art 7 rjxdvoi
Period 9 Prep